VOEDINGSADVIES OP MAAT

U kan bij mij terecht voor een eenmalig voedingsadvies of een uitgebreidere wederkerende begeleiding. Mijn advies is steeds wetenschappelijk onderbouwd en op maat gemaakt. In wederzijds overleg gaan we op zoek naar een voor u passend voedingspatroon dat haalbaar blijft op lange termijn. Ik schenk daarbij ook veel aandacht aan beweging. Uw gezondheid en hulpvraag staan steeds centraal. Uiteraard ben ik als diëtist gebonden aan het beroepsgeheim en worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Advies bij diverse aandoeningen

Maagdarm aandoeningen, PDS, FODMaP-dieet, diabeteseducatie, hart- en vaatziekten, verhoogde cholesterol, hoge bloeddruk, nierproblematiek, voedingsintoleranties, …

Gewichtsbeheersing

Overgewicht en obesitas, ondergewicht, gezonde voeding in iedere levensfase

Sportvoedingsadvies

Optimaliseren van de sportprestaties door een uitgebalanceerde voeding vóór, tijdens en na training of wedstrijd, zowel voor recreant als competitiesporter

Elke consultatie is uniek maar onderstaande geeft u een beeld van een mogelijk verloop van de aangeboden begeleiding. Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtist. Ik tracht mij te houden aan de richtprijzen van de Beroepsvereniging.

Consult 1 uur

Tarief: € 60,-

Voor het eerste consult voorzie ik 1 uur zodat ik voldoende inzicht krijg in uw huidige leef- en eetpatroon en u een gepersonaliseerd advies kan geven. Afhankelijk van uw hulpvraag, stippelen we samen het vervolgtraject uit.

Consult ½ uur

Tarief € 30,-

Meestal duren vervolgconsultaties ½ uur, soms is het nodig om ook hier nog 1 uur te voorzien. U bepaalt zelf hoeveel tijd er tussen de vervolgconsulten zit en hoe deze worden ingevuld.

Consult 1 uur

De mutualiteiten voorzien tegemoetkomingen voor consultaties bij een erkend diëtist. Elke mutualiteit voorziet een ander bedrag en hanteert andere voorwaarden. Informeer daarom bij uw ziekenfonds over de geldende condities of vraag ernaar bij uw eerste consultatie. Ik maak samen met u het tegemoetkomingsdocument op.

Terugbetalingen binnen zorgsystemen

Binnen de zorgsystemen voor diabetes en chronische nierinsufficiëntie zijn gedeeltelijke of volledige terugbetalingen voorzien voor voedingsadvies bij een erkend diëtist / diabeteseducator. Ook voor kinderen/jongeren van 6 tot 18 jaar met overgewicht bestaat een traject dat gedeeltelijk wordt terugbetaald. Om het getuigschrift voor verstrekte hulp voor uw mutualiteit op te maken, heb ik steeds een voorschrift van uw huisarts nodig.

Voor bedrijven of verenigingen

Workshops / Interactieve infosessies

Ik organiseer interactieve voordrachten of workshops rond nutritionele thema’s. Voorbeelden: Workshop ‘Etiketten lezen’, Rondetafel ‘Gezond ontbijt’, ‘Gezonde lunch’, ‘Hypes en mythes rond voeding’, ‘Menopauze en voeding’, … De prijs hiervoor is op aanvraag.

Trajectbegeleiding in bedrijf

Wil u met uw bedrijf werken rond gezonde voeding? Ik organiseer individuele of groepstrajecten binnen uw bedrijfssetting. De prijs hiervoor is op aanvraag.